Wednesday, 4 January 2012

~Kisah Lalat Yang Menyebabkan Seseorang Masuk Neraka~Kisah Lalat Yang Menyebabkan Seseorang Masuk Neraka
Pernah dengar kisah ini? Atau pernah baca sebelumnya? Kisah yang mungkin biasa bagi seseorang namun akibatnya adalah sangat dahsyat pada kehidupan setelahnya (kehidupan akhirat). Seekor lalat pun dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam Neraka.
Thoriq bin Syihab  meriwayatkan bahawa Rasulullah  bersabda :
“Ada seseorang yang masuk syurga kerana seekor lalat, dan ada seorang lagi yang masuk neraka kerana seekor lalat juga”.
Para sahabat bertanya : ‘Bagaimana itu boleh terjadi Ya Rasulullah?
Rasul menjawab : “Ada dua orang pemuda berjalan melewati sekelompok orang yang memiliki berhala, dimana tidak boleh seorang pun melewati berhala itu tanpa dengan membuat persembahan sembelihan binatang kepada berhala itu lebih dahulu”
Maka sekelompok penyembah berhala tadi berkata kepada 2 pemuda tersebut : ‘Persembahkanlah sesuatu untuknya’
Salah seorang pemuda itu menjawab : ‘Saya tidak mempunyai apa pun yang akan saya persembahkan untuk berhala itu’
Mereka berkata lagi : ‘Persembahkan untuknya walaupun dengan seekor lalat ’
Maka  pemuda  pun persembahkan untuknya seekor lalat, maka mereka membenarkan pemuda itu tadi untuk meneruskan perjalanannya. Tetapi dia pun masuk kedalam neraka kerana perbuatan itu,
Kemudian mereka berkata pula kepada pemuda seorang lagi: ‘Persembahkalah untuknya sesuatu’
Pemuda itu  menjawab : ‘Aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apa pun untuk selain Allah”
Maka mereka pun memenggal lehernya. Tetapi pemuda pun masuk kedalam syurga ( HR. Ahmad ).
.
Pelajaran yang dapat diambil dari kisah dalam kisah ini :
- Orang yang pertama kali dilaknat oleh Allah berdasarkan hadis diatas adalah orang yang menyembelih kerana selain Allah.
- Dilaknat orang yang melindungi si pelaku kejahatan, iaitu orang yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang melakukan kejahatan yang wajib dijatuhkan kepadanya hukum Allah.
- Dilaknat pula orang yang merubah tanda batas tanah, iaitu merubah tanda yang membezakan antara hak milik seseorang dengan hak milik jirannya, dengan diubah ke depan atau kebelakang.
.
Dinukil dari terjemahan “Kitabut Tauhid Bab Ke-10” Karya Asy Syaikh Muhammad


Sumber: http://akuislam.com/blog/kisah-tauladan/kisah-lalat-yang-menyebabkan-seseorang-masuk-neraka/#ixzz1ia8i7NCp

No comments:

Post a Comment