Monday, 9 July 2012

RIWAYAT HIDUP IMAM NAWAWI


RIWAYAT HIDUP IMAM NAWAWI
Nama penuhnya ialah Yahya Bin Mari Bin Hasan Bin Husain Bin Hazm. Beliau lahir pada bulan Muharam tahun 631H di sebuah kampung bernama NAWA  di bahagian barat bandar Damsyik,syria.

431392_110593855735132_100003535531321_38352_1007272117_n.jpgBeliau mempunyai seorang ayah yang berkerja sebagai petani dan perniaga. Minat dan kecenderungan Imam Nawawi kepada islam nampak sejak beliau masih kecil lagi. Untuk tujuan itu,seawal usia remaja beliau berangkat ke Damsyik menuntut ilmu bagi melanjutkan pelajarannya.

Imam Nawawi meninggal dunia pada malam rabu 24 Rejab 676H ketika beliau berumur 45 tahun. Dan beliau dimakamkan di kampung kelahirannya,NAWA. Beliau tidak pernah berkahwin sepanjang hayatnya.
Senarai kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi:
1.     Syarah sohih muslim.
2.     images (9).jpgRaudhatut talibin.
3.     Riyadus solihin.
4.     Al-Azkar Al-Munjiyah min Kalam Sayyidin Mursalin.
5.     At-Tibyan fi Hamlati Quran.
6.     Al-Arba’in An-Nawawi.
7.     Syarah Al-Bukhari.
8.     Syarah Sunan Abi Daud.
9.     Tahzib Al-Asma’wa Al-Lughat.

No comments:

Post a Comment